Nieuwe naam stichting

13 december 2019Nieuws

Stichting Vrienden van het UMCG heet vanaf vandaag Vrijwilligers & Vrienden UMCG.

De stichting onderscheid zich van andere stichtingen die “vriend” zijn van een ziekenhuis. Dergelijke stichtingen houden zich met name bezig met fondsenwerving en evenementen ten behoeve van patiënten en (hun) bezoekers. Unique voor onze stichting is dat wij verantwoordelijk zijn voor de inzet van alle vrijwilligers die in het ziekenhuis actief zijn. Daarom voldeed de huidige naam niet. Vrijwilligers & Vrienden UMCG blijft een stichting met een ANBI status en zonder winstoogmerk.